Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do zaměření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11UVOD Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět je tvořen přednáškami, v nichž jsou posluchači seznámeni s výukou a vědeckou prací na zaměřeních oborů fyzikální inženýrství a jederné inženýrství.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyzikální elektronika.

2. Inženýrství pevných látek.

3. Stavba a vlastnosti materiálů.

4. Teorie a stavba reaktorů.

5. Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti v rámci předmětu získají přehled o vědeckých a výzkumých aktivitách na katedrách fakulty.

Schopnosti:

Studenti jsou schopni si zvolit své budoucí zaměření studia na základě přehledu o odborné orientaci kateder.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11338605.html