Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Health technology assesment

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16HTA KZ 2 2P+0C
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Tomáš Doležal, Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz, Aleš Tichopád
Cvičící:
Tomáš Doležal, Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz, Aleš Tichopád
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s problematikou hodnocení zdravotnických technologií - HTA. Budou definovány zdravotnické technologie a popsán účel HTA. Principy evidence based medicine (EBM) jako základ HTA. Studenti se seznámí se strukturou studií, zejména s EUnetHTA Core Model. Výpočet nákladové efektivity a získání vstupních dat (nákladů a outcomes). Specifika využití HTA na úrovni národního regulátora a na úrovni vedení nemocnic. Zvláštní důraz bude věnován specifikám studií HTA pro zdravotnické prostředky. Závěr přednášek bude věnován etickým otázkám praktického využití HTA.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod do HTA, definice zdravotnických technologií, účel a základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA.

2. Evidence based medicine (EBM). Zdroje informací pro EBM a hodnocení jejich kvality. Meta-analýza a její techniky.

3. Náklady a zdroje dat o nákladech: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

4. Náklady a zdroje dat o nákladech: Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady.

5. Outcomes v oblasti HTA: jak je získat, jak je zpracovat, jak s nimi počítat. Měření kvality života: QALY, DALY, LYG, generické a specifické dotazníky, využité metod time trade-off a standard gamble.

6. Multikriteriální metody pro stanovení outcomes.

7. Nákladové analýzy: CMA, CEA, CUA, ICER, CBA, CIA, CCA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz.

8. Struktura studií HTA. HTA101. Core model EUnetHTA. Model NICE.

9. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

10. Využití studií HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. SÚKL. Analýza dopadů na rozpočet (BIA). Prahové hodnoty a jejich zavedení.

11. HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. Činnost SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků. Využití HTA na úrovni nemocnic. Rapid HTA

12. Organizace a spolupráce v oblasti HTA: Organizace HTA na národní úrovni, typy agentur HTA. Přenos výsledků HTA mezi národními zdravotními systémy. Mezinárodní organizace.

13. Etické otázky spojené s ekonomikou zdravotnictví a health technology assessment.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Hodnocení zdravotnických techlogií - HTA, specifikace studií HTA pro zdravotnické prostředky, etickým otázky praktického využití HTA.

Schopnosti:

Schopnost aplikovat principy evidence based medicine (EBM).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ROGALEWICZ, Vladimír a Ivana JUŘIČKOVÁ: Hodnocení zdravotnických technologií. Kladno: FBMI ČVUT,2014. (Volně dostupné z: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/3333/metodicka_prirucka/17PMSHZTA_20150303_175752_d7af260df833588def35436f75f9371c.pdf)

[2] GOODMAN, Clifford S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

Doporučená literatura:

[3] BRENT, Robert J. Cost-benefit analysis and health care evaluations. Northhampton, MA: Edward Elgar, 2003. ISBN 978-1840648447

[4] SCHÖFFSKI, Oliver a Johann-Matthias SCHULENBURG. Gesundheitsökonomische Evaluationen. 4., vollständig überarb. Aufl. Berlin: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-21699-2

[5] FUCHS Victor R. Who shall live? : health, economics, and social choice, 2nd expanded ed. New Jersey: World Scientific; 2011, ISBN 981-02-4183-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5954606.html