Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce a provoz jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XKOJZ ZK
Garant předmětu:
Tomáš Bílý
Přednášející:
Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Kurz je zaměřen na konstrukci a provozování jaderných zařízení různých typů (současných i budoucích). Problematika je sledována z pohledu potřeb studijního oboru. Technické informace jsou východiskem jak pro studium bezpečnosti jaderných zařízení, tak i jejich zabezpečení, neboť důraz je kladen také na problematiku paliva a nakládání s palivem v jednotlivých typech jaderných zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Definice jaderného zařízení a klasifikace jejich typů, oblasti využití jaderných zařízení, jaderná energetika ve světě.

2. Jaderný energetický reaktor a jeho části: palivové články, aktivní zóna, systém řízení reaktoru, jaderná elektrárna, systém odvodu tepla, bezpečnostní systémy, ochranná obálka - kontejnment, vývoj jaderných energetických reaktorů, členění reaktorů do čtyř generací, trvale odstavené reaktory

3. Typy jaderných reaktorů, používané typy jaderných paliv a jejich provozování, Online a offline výměna paliva

4. Vybrané projekty reaktorů generace III/III+

5. Reaktory generace IV

6. Malé a modulární reaktory

7. Charakteristiky čerstvého a vyhořelého paliva různých typů jaderných reaktorů - izotopické složení čerstvého a vyhořelého paliva, vlastnosti významných izotopů, problematika množení plutonia a uranu v jaderných reaktorech prostřednictvím U-Pu a Th-U cyklů

8. Nakládání s jaderným palivem v jaderné elektrárně - skladování čerstvého paliva, skladování vyhořelého paliva - bazény skladování, umístění těchto částí uvnitř JE a souvislosti jaderné bezpečnosti, suché a mokré meziskladování.

9. Výzkumné reaktory, konstrukce, provoz, oblasti využití, nakládání s palivem

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Heřmanský B.: „Jaderné reaktory I., Reaktory II. Generace”, Praha 2012

Heřmanský B.: „Jaderné reaktory II., Reaktory III+ a IV. generace“, Praha 2012

Kelly J. E.: “Generation IV International Forum: A decade of progress through international cooperation”, Progress in Nuclear Energy 77, 2014, 240-246

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6590106.html