Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zkoušení a zpracování kovů a slitin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ZZKOS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Hynek Lauschmann
Přednášející:
Hynek Lauschmann, Radek Mušálek
Cvičící:
Hynek Lauschmann, Radek Mušálek
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Zkouška tahem, měření tvrdosti, zkouška rázem v ohybu, technologické zkoušky, zkoušení únavy, zkoušky tečení. Světelná mikroskopie, příprava vzorků pro mikro- a makropozorování. Slévání, tváření, svařování, pájení, prášková metalurgie, dílenské technologie. Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů. Technické kreslení a CAD.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Základní zkoušky materiálu

1. 1 Zkouška tahem

1. 2 Měření tvrdosti

1. 3 Zkoušky rázem v ohybu

1. 4 Technologické zkoušky

1. 5 Zkoušení únavy

1. 6 Zkoušky tečení

2. Úvod do metalografie

2. 1 Světelná mikroskopie, metalografický mikroskop

2. 2 Příprava vzorků pro mikro- a makropozorování

3. Úvod do technologie výroby a zpracování kovů

3. 1 Slévání

3. 2 Tváření

3. 3 Svařování

3. 4 Pájení

3. 5 Prášková metalurgie

3. 6 Dílenské technologie: řezání, vrtání, soustružení, frézování, broušení, ohýbání

3. 7 Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů

4. Úvod do technického kreslení a CAD.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Machek, V., Sodomka, J.: Nauka o materiálu, kovy a kovové materiály 1. a 2. část (skriptum). Praha, Vydavatelství ČVUT 2002.

[2] Bhaduri, A: Mechanical Properties and Working of Metals and Alloys. Springer 2018.

Doporučená literatura:

[3] Askeland, D.R., Phulé, P.P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson 2006.

[4] Neely, J.E., Bertone, T.J.: Practical metallurgy and Materials of Industry. Chemical Industry Press 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6447806.html