Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní cvičení 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17LAC2 KZ 4 4L česky
Garant předmětu:
Jan Rataj, Milan Štefánik
Přednášející:
Jan Rataj, Milan Štefánik
Cvičící:
Jan Rataj, Milan Štefánik
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je složen z praktických experimentálních úloh (cvičení) z oblasti jaderné přístrojové techniky, zdrojů ionizujícího záření, studia ionizujícího záření a jeho chování v různém prostředí, jaderného štěpení, detekce ionizujícího záření a aplikací zaměřených na nakládání se zdroji ionizujícího záření a ochrany před ionizujícím zářením. Cvičení budou probíhat na školním reaktoru VR-1 a ve specializovaných laboratořích Katedry jaderných reaktorů a Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Každému cvičení bude předcházet stručná přednáška zaměřená na danou experimentální úlohu, která studenty uvede do problematiky a stručně nastíní teorii potřebnou pro provedení cvičení i pro praktické provedení cvičení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Detekce neutronů. (1 cvičení)

2. Detekce gama záření. (1 cvičení)

3. Analýza tvaru signálu. (1 cvičení)

4. Vlastní pozadí detektoru LaBr3:Ce a minimální detekovatelná aktivita. (1 cvičení)

5. Porovnání odezev detektorů NAI(Tl), LaBr3, CeBr, HPGe v laboratorních podmínkách. (1 cvičení)

6. Studium transportu neutronů v prostředí. (1 cvičení)

7. Studium stínění neutronů. (1 cvičení)

8. Stanovení produktů štěpení uranu. (1 cvičení)

9. Stanovení složení předmětu pomocí neutronové aktivační analýzy. (1 cvičení)

10. Stanovení složení předmětu pomocí rentgenfluorescenční analýzy. (1 cvičení)

11. Identifikace kontaminace v obalovém souboru pomocí Gama skeneru. (1 cvičení)

12. Nakládání s RAO a radiační ochrana na pracovišti školního reaktoru VR-1. (1 cvičení)

13. Seminární práce. (1 cvičení)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. J. Rataj, O. Huml, Ľ. Sklenka: Experimentální neutronová a reaktorová fyzika - laboratorní cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2016 ISBN 978-80-01-05904-3

2. G. F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th Ed., New York: Wiley & Sons Ltd, 2010 ISBN 978-1-118-02691-5

3. J. Rataj, T. Bílý, J. Frýbort, L. Heraltová, O. Huml, M. Kropík, Ľ. Sklenka: Reactor physics course at VR-1 Reactor, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014 ISBN 978-80-01-05501-4

Doporučená literatura:

4. E. E. Lewis: Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elsevier Inc., USA, 2008 ISBN 978-0-12-370631-7

5. M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy včetně CD. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002 ISBN 80-200-1008-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5711106.html