Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Molekulární nanosystémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MONA ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Irena Kratochvílová
Přednášející:
Irena Kratochvílová
Cvičící:
Irena Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíl přednášky je seznámit studenty s využitím vhodných vlastností vybraných molekul v tzv. molekulárních elektronických nanoprvcích.

Požadavky:

Obecné přírodovědné-technické znalosti.

Osnova přednášek:

1. Molekulární elektronika - integrace organických molekul do elektických prvků.

2. Elektronické součástky s organickými molekulami jako aktivními prvky.

3. Napojení molekul na kovové kontakty.

4. Modelování transportu náboje molekulárními nanosystémy.

5. Elektron-fotonová interakce.

6. Interakce elektronu s prostředím, plarony.

7. Druhy transportu nosiče náboje.

8. Kvantově chemický popis molekulárních nanosystémů - použití současných programů (Gaussian) jako součást transportního modelu.

9. Specifické molekulární materiály vhodné pro nanosystémy - fotochromní molekuly, DNA.

10. Molekulární spínače, optoelektronické nanoprvky.

11. Molekulární PHOTO-FET konstrukce, model.

12. Diagnostické a terapeutické metody v medicíně, sledující a využívající distribuci vhodných molekulárních materiálů v organismu, rakovinná terapie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Využití vhodných vlastností vybraných molekul v tzv. molekulárních elektronických nanoprvcích, seznámení s kvantově chemickým popisem molekulárních nanosystémů za použití současných programů (Gaussian) jako součásti transportního modelu.

Dovednosti:

Pracovat s molekulárními materiály pro techn. aplikace - návrh, analýza vlastností.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. V. Prosser: Experimentální metody biofyziky, Academia Praha, 1989,

[2]. E.A. Rietman: Molecular Engineering of Nanosystems, Biological Physics Series,

Doporučená literatura:

[3]. Ch.P.Poole Jr., F.J Owens: Introduction to Nanotechnology.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24817605.html