Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DPIF2 Z 20 0+25 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Předmět se týká 2. části problematiky oficiálně zadaného tématu diplomové práce v rámci zaměření Fyzika nanostruktur, jejíž obhajoba je součástí uzavření magisterského studia. Garantem zadaného tématu je vedoucí práce, který zadává studijní literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně řeší uvedený problém, často již částečně dříve rozpracovaný ve výzkumném úkolu. Zadání práce je po ukončení výzkumného úkolu a získání zápočtu odsouhlaseno vedoucím katedry a děkanem fakulty. Diplomová práce je oponována jedním oponentem. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a dalšími konzultanty práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23047505.html