Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy dozimetrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDOZ1 Z,ZK 4 2+2
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 16ZDOZ1 je podmínkou pro zápis na předmět 16ZDOZ2N.
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Tomáš Trojek
Cvičící:
Tomáš Trojek
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Historický vývoj, současný stav a úkoly dozimetrie ionizujícího záření, přehled dozimetrických veličin a jednotek. Veličiny a jednotky užívané při popisu zdrojů, pole a interakce záření, přenosu energie, absorpce energie a ionizace. Základy účinků ionizujícího záření.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16URF1/16UJRF1.

Osnova přednášek:

1.Historický přehled vývoje dozimetrie od objevu ionizujícího záření do dneška. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.

2.Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy

3.Zdroje ionizujícího záření a veličiny, které je popisují.

4.Aktivita a hmotnostní aktivita. Rozpadové řady.

5.Emise částic u radinuklidových zdrojů

6.Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření,

7.Rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.

8.Interakce přímo ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakci přímo ionizujícího záření s látkou.

9.Lineární přenos energie, brzdná schopnost.

10.Interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou.

11.Součinitel zeslabení, přenosu energie a absorpce energie. Vztahy mezi těmito veličinami.

12.Veličiny pro popis ionizačních účinků záření.

Osnova cvičení:

1.Interakce částic

2.Statistika v radiační fyzice

3.Aktivita

4.Hmotnostní aktivita

5.Radioaktivní rovnováha

6.Emise zdroje

7.Fluence a tok částic

8.Účinné průřezy

9.Interakce fotonu a neutronů

10.Zeslabení svazku záření gama

11.Stínění záření

12.Test

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1

[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:

[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996

[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1841806.html