Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Instrumentální metody 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15INSN1 ZK 3 3+0 česky
Vztahy:
Zápis předmětu 15INSN1 musí předcházet zapisu předmětu 15PINS v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Martin Vlk
Přednášející:
Martin Vlk, Alena Zavadilová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přehled vybraných moderních instrumentálních metod výzkumu a analýzy,

teoretické základy, instrumentální technika, využití a aplikace.

Požadavky:

Znalost základů fyzikální a analytické chemie.

Osnova přednášek:

Přehled základních typů zdrojů záření a detektorů používaných z základních technikách analytickým metod, základy principů těchto metod, seznámení s vybranými moderními instrumentálními metodami výzkumu a analýzy, využití a aplikace.

Osnova:

1.přehled základních zdrojů záření a principů činnosti pro oblast RTG, UV-VIS, IR

2.přehled základních detektorů a principů detekce

3.základy spektroskopie

4.základy vakuové techniky (zdroje, měření)

5.vybrané analytické metody

UV-VIS absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie

Absorpční spektroskopie infračerveným zářením (základní techniky FTIR)

Absorpční metody na svazcích synchrotronového záření

Ramanovská spektroskopie

Metody využívající k analýze emisi záření (Luminiscenční spektrometrie (TRLFS, LIBS, atd), Rentgenová fotoelektronová spektroskopie)

Mössbauerova spektroskopie

Nukleární magnetická a paramagnetická rezonance

Chromatografické analytické metody (Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, Plynová chromatografie

Hmotnostní spektrometrie (MS)

Metody termické analýzy (např. diferenční termická analýza, termogtravimetrie, DSC, TD, EGA, ETA)

Moderní mikroskopie (- elektronová mikroskopie, fluorescenční mikroskopie (SIM, STED, STORM, atd)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s moderními metodami výzkzmu a analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

H. Gunzler et. al.: Handbook of Analytical Technichniques, Willey-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2002.

Naito A.: Experiemntal Approaches of NMR Spectroscopy. Methodology and Application to Life Science and Materials Science. Springer 2018

Y. Engelborghs, A. J.W.G. Visser (Eds.): Fluorescence Spectroscopy and Microscopy, Humana Press, 2014

Další doporučená literatura:

J.H. Gross: Mass Spectrometry. Springer 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784006.html