Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Značené sloučeniny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SLOU ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodu se přednáška se zabývá přípravou a separací stabilních nuklidů a radionuklidů. Na získané poznatky poté navazuje přehled metod přípravy radioaktivně značených organických molekul. V průběhu kurzu je diskutováno využití stabilních a radioaktivních nuklidů v anorganické a organické chemii, biochemii a medicíně. Pozornost je rovněž věnována teoretickým otázkám jako např. isotopovým efektům.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1.Základní metody separace stabilních izotopů

2.Příprava radionuklidů

3.Syntéza sloučenin izotopů vodíku.

4.Syntéza sloučenin izotopů uhlíku.

5.Syntéza sloučenin izotopů N, O, S, P.

6.Syntéza sloučenin izotopů halogenů.

7.Syntéza komplexních sloučenin izotopů kovových prvků

Osnova cvičení:
Cíle studia:

V kurzu získají posluchači znalost metod přípravy a separace stabilních nuklidů a radionuklidů a metod přípravy radioaktivně značených organických molekul.

Absolventi kursu získají schopnost pracovat v oblasti přípravy radioaktivně značených organických molekul.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Lešetický L.: Metody přípravy izotopicky značených sloučenin. Skripta UK, SPN Praha, 1977.

Doporučená literatura:

2.Jones J.R. (Editor): Isotopes: Essential Chemistry and Application I. Royal Soc. Chem. 1980.

3.Jones J.R. (Editor): Isotopes: Essential Chemistry and Application II. Royal Soc. Chem. 1988.

Poznámka:

Značené sloučeniny

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12095205.html