Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická technika-radioterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RTRTB Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Irena Koniarová
Přednášející:
Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Igor Sirák, Milan Vošmik
Cvičící:
Irena Koniarová, Anna Negri
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět se zabývá radiologickou technikou v radioterapii. Představeny jsou přístroje používané v externí radioterapii a brachyterapii, plánování léčby, zabezpečování jakosti, zobrazování v radioterapii.

Požadavky:

Vykonání zkoušky z předmětu je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZN2, 16URF2 a 16DETE.

Osnova přednášek:

1. ÚVOD: základny onkologie, současný stav radioterapie, historie radiační terapie, základní terminologie, základy radiobiologie, cíle radioterapie, ionizující záření typy a energie používané v radioterapii, radioterapeutická zařízení.

2. Fáze interakce ionizujícího záření s tkání, poškození buněčných struktur, opravy, kyslíkový efekt, radiosenzitivní a radiorezistentních fáze, dávková odezva, terapeutický index, radioterapie side-effect, OAR, tolerance dávek.

3. Frakcionace, Whither, Elkindův jev, radiobiologické modely,(TDF, LQ), radiobiologické aspekty brachyterapie, elektronové svazky.

4. RT proces: diagnostika, lokalizace, léčba plánování, simulace, ozáření, monitorování pacienta. Základní komponenty lineárního urychlovače a simulátoru, laserový polohovací systém. Zobrazovací metody v radioterapii. GTV, CTV, PTV.

5. Lokalizace, simulace, znehybnění pacienta a nastavení: ortogonálního X-ray obrázu, CT-simulátor. BEV, DRR. Imobilizační metody. Ověření nastavení pacienta (EPID, DRR).

6. Plánování léčby: základní parametry fotonových a elektronových svazků, modifikátory svazků, tvar pole, bloky, MLC, bolus, kompenzátory. SSD / SAD technika, statické vs dynamické ozáření.

7. Radioterapie v onkologii, paliativní vs radikální léčba, nádory, běžné diagnózy, základní techniky radioterapie, cílový objem a OAR konturování (ICRU 50, 62).

8. CT, simulátor: součástky, zdroje ionizujícího záření, detektory, zobrazovací systém. Lineární urychlovače, radionuklidové zdroje: komponenty, RF generátoru, vlnovody, portálové zobrazování, monitorové jednotky, chladicí systém, záložní systémy.

9. Brachyterapie: používané radionuklidy, afterloadingový systém, aplikátory, plánování léčby, klinické případy, ozařovací techniky, kalibrační postupy, dozimetrie, QA, radiační ochrana.

10. Speciální radioterapeutické techniky: hyper a hypo frakcionace, TBI, stereotaktické ozařování (Leksellův gama nůž, stereotaktické kolimátory, mikro-MLC), IMRT, terapie těžké částice, BNCT, ortvoltážní radioterapie.

11. Informace o výměně softwaru v radioterapii.

12. QA: úkoly fyzika, kontrola parametrů, testovací příklady, mezinárodní audity.

13. Radiační ochrany: ochrana personálu a pacientů, osobní dozimetrie, in-vivo dozimetrie, monitorovací systém, legislativa.

Osnova cvičení:

1. Plánování léčby - praktická ukázka: hlava a krk, prostata, plíce.

2. Předepsaná dávka, frakcionace, normalizace dávky, ICRU doporučení.

3. Distribuce dávky, izodózy, DVH.

4. Výstupy plánovacího systému.

5. Manuální plánování léčby.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o základních principech radiační onkologie, používaném přístrojovém vybavení pro radioterapii - vývoj a aktuální stav.

Schopnosti:

Použití znalostí k plánování léčby pacientů. Plánování dávek, způsob frakcionace a optimalizace dávek dle ICRU doporučení. Plánování léčby externími fotonovými svazky. Zajištění jakosti přístrojového vybavení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

Doporučená literatura:

[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6462006.html