Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FPL ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Výklad mikroskopické podstaty fyzikálních vlastností pevných látek. Předmět je určen především posluchačům zaměření fyzikální elektronika.

Požadavky:

Základy kvantové mechaniky a statistické fyziky.

Osnova přednášek:

1. Základy kvantové teorie pevných látek.

2. Vazební síly a kmity atomů v pevných látkách.

3. Struktura a vlastnosti krystalů.

4. Mřížkové poruchy.

5. Difúze v pevných látkách.

6. Fyzika kovů a slitin.

7. Fyzika dielektrik.

8. Fyzika polovodičů.

9. Magnetické vlastnosti pevných látek.

10. Rentgenová, neutronová a elektronová difrakce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy fyziky pevných látek.

Schopnosti:

Mikroskopické vysvětlení strukturních, mechanických, tepelných, elektrických, magnetických a optických vlastností pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. Kraus I., Frank H., Kratochvílová I.: Úvod do fyziky pevných látek. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

Doporučená literatura:

[2]. Ch. Kittel:Introduction to Solid State Physics, John Wiley and Sons, New York, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11285605.html