Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ruština M3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RM3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Je pokračováním kurzů RM1 a RM2 a jeho obsah a rozsah je přibližně na úrovni kurzu RZ5, ovšem zvládnutém za poloviční hodinovou dotaci.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RM2 (RZ4)

Osnova přednášek:

viz kurz RZ5

učebnice: Raduga po novomu 5

skripta: Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry

Texty 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální:

gramatické pasáže typické pro odborný styl (trpný rod, slovesný vid, přídavná jména slovesná, přechodníky), slovní zásoba z oblasti ekonomické a technické, pracovního trhu, opakování komunikativně důležitých frází

Schopnosti:

číst odborný text, interpretovat ho, přeložit a shrnout, získávat z něj důležité informace, vyjadřovat se k nim ústně i písemně, napsat oficiální dopis a životopis

Splnění podmínek pro složení zkoušky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1] S. Jelínek, J. Folprechtová, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po novomu 5 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] I. Dvořáková, E. Lhotová, E. Markvartová, Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry Ediční středisko ČVUT 1990 (skripta)

Doporučená literatura:

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Mírně pokročilí - kód 04RM3

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072305.html