Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do fotoniky a nanostruktur

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12UFN KZ 3 2P+1C
Garant předmětu:
Ivan Richter
Přednášející:
Pavel Kwiecien, Jan Proška, Ivan Richter
Cvičící:
Pavel Kwiecien, Jan Proška, Ivan Richter
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přehled nanotstruktur a nanotechnologií; kvantové technologie; kvantové nanostruktury; fotonické struktury; nanofotonika a nanoplazmonika; optické vlnovody a vlákna; integrovaná fotonika; počítačové simulace; technologie realizace; referáty studentů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Nanostruktury a nanotechnologie; kvantové technologie; světlo jako elektromagnetické záření; zdroje světla; detekce světla; fotonické struktury; nanofotonika a nanoplazmonika; kvantové nanostruktury, základní fyzikální a optické vlastnosti; optické vlnovody a optická vlákna; integrovaná fotonika a možnosti aplikací; fotonické krystaly a metamateriály; počítačové simulace interakce světla s látkou; simulace fotonických struktur, realizace struktur, referáty studentů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat schopnost aplikovat fyzikální poznatky o nanofotonických strukturách a využít je pro porozumění jejich fungování. Využití těchto poznatků k získání přehledu o možných návrzích struktur. Seznámení se s moderními nanofotonickými strukturami a jejich aplikacemi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 1991.

[2] A. McGurn, Nanophotonics, Springer Series in Optical Sciences 213, Springer, 2018.

[3] J. D. Joannopoulos, R. D. Meade, J. N. Winn, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light. Princeton University Press, 2008.

Doporučená literatura:

[4] Elektronické texty na webu: http://optics.fjfi.cvut.cz

[5] B. Bhushan, Springer Handbook of Nanotechnology 1 and 2, Springer, 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6363706.html