Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14FM1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Karlík
Přednášející:
Miroslav Karlík
Cvičící:
Miroslav Karlík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět prohlubuje obecné poznatky z fyziky kovů a rozšiřuje je o aplikace v oblasti výroby a tepelného zpracování různých konstrukčních materiálů. Kromě toho zahrnuje úvod do problematiky degradačních procesů jako jsou radiační poškození, oxidace a koroze.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Mechanické vlastnosti tuhých roztoků.

2. Difuzní fázové transformace.

3. Bezdifuzní fázové transformace.

4. Tepelně-mechanické zpracování slitin,

5. Superplasticita a tečení.

6. Slitiny hliníku - klasifikace, zpevnění, výrobní procesy.

7. Vlastnosti intermetalických fází.

8. Slitiny s tvarovou pamětí.

9. Radiační poškození materiálů (vliv toku a dávky záření, změny struktury, mechanických a fyzikálních vlastností).

10. Prášková metalurgie (výroba prášku, lisování, spékání, HIPování).

11. Oxidace kovových materiálů.

12. Úvod do koroze, typy korozního napadení

13. Protikorozní ochrana.

Klíčová slova:

Tuhý roztok; fázové transformace; termomechanické zpracování; radiační poškození; oxidace; koroze.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Machek, V. - Sodomka, J.: Struktury kovových materiálů, ČVUT - Fakulta dopravní, 2006.

[2] Ptáček, L. a kol., Nauka o materiálu I., CERM s.r.o., Brno, 2001.

[3] Haušild, P.: Řešené úlohy z fyziky kovů a fyzikální metalurgie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2017.

Doporučená literatura:

[4] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.

[5] Callister, W.D. – Rethwisch, D.G.: Materials Science and Engineering, An introduction, 9th ed., John Wiley, 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6224106.html