Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Relační databáze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01REDA ZK 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Absolvováním předmětu student získá základní znalosti potřebné k návrhu menší relační databáze a naučí se práci s relačními daty pomocí jazyka SQL. Předmět poskytuje teoretický základ problematiky založený na relační algebře a současně seznamuje studenta s typickými problémy návrhu databází v reálném světě. Největší přidanou hodnotou je vysvětlení systematického přístupu k návrhu databází od konceptuálního modelu k fyzické implementaci, přičemž jsou podrobně vysvětleny všechny části tohoto procesu.

Požadavky:

Základní znalost teorie množin a obecné algebry.

Osnova přednášek:

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.

4. Přehled a porovnání databázových modelů - síťový, relační objektově-relační, objektový.

5. Relační model dat, relační algebra.

6. Normální formy relací. Normalizace databázového modelu.

7. Metody návrhu relačního modelu.

8. Jazyk SQL.

9. Transakce, zotavení z chyb.

10. Fyzický model dat.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Relační model dat. Význam, konstrukce a využití. Teoretický aparát pro práci s tímto modelem.

Schopnosti:

Konstrukce RM pro reálné problémy. Práce s modelem pomocí relační algebry a jazyka SQL.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pokorný, P., Halaška, I. Databázové systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.

Doporučená literatura:

[2] Date, C. J. An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-82458-2.

Studijní pomůcky:

ER modelovací software

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11363905.html