Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11TVOS ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení s fyzikálními principy a technologií výroby vysokofrekvekvenčních optoelektronických součástek

Obsahové zaměření:

Vlastnosti mikrovln, různé realizace pasivních a aktivních optoelektronických součástek, diody, tranzistory, integrované obvody, příklady využití mikrovln.

Požadavky:

Základní orientace ve fyzice polovodičů, v optice a obecné elektronice.

Osnova přednášek:

1. Definice mikrovln,rozdělení jednotlivých pásem.

2. Realizace pasívních součástek

3. Aktívní součástky klasické vakuové, polovodičové mikrovlnné součástky.

4. Technologie výroby mikrovlnných polovodičových součástek.

5. Hrotové diody, Shottkyho diody, lavinové diody a její modifikace, PIN diody.

6. Tunelové diody,varikap, varaktor.

7. Parametrické zesilovače, tranzistory pro mikrovlnná pásma.

8. Monolitické a hybridní integrované obvody.

9. Příklady využití mikrovln.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost principu technologie vysokofrekvenčních součástek.

Schopnosti:

Schopnost porozumět obecným technologiím výroby optolektronických součástek.

Studijní materiály:

Základní:

[1]Rothbauer Miloš a kol. : Mikrovlnné polovodičové součástky a jejich použití, SNTL, 1985

[2]S.M.Szee: Physics of Semiconductor Device, John Wiley and Sons, 1969

Doporučená:

[3]Sopko B.: Mikroelektronika, ČVUT, skripta

[4]Doleček J.: Optoelektronika - optoelektronické prvky a optická vlákna, BEN Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584206.html