Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elastomechanika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14EM2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vladislav Oliva
Přednášející:
Aleš Materna, Vladislav Oliva
Cvičící:
Aleš Materna, Vladislav Oliva
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět obsahuje pokročilejší látku z pružnosti a pevnosti - elastická stabilita štíhlých prutů, kruh prutů s nekruhovým průřezem, různé úlohy o rovinné napjatosti a deformaci, Kirchhoffovy desky, skořepiny. Důraz je kladen na postupy a výsledky významné z hlediska obecné mechaniky tuhých těles a aplikací v materiálových vědách.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Elastická stabilita - vzpěr dlouhých přímých prutů.

2. Krut prutu nekruhového průřezu, Prandtlova membránová analogie, průřez ve tvaru elipsy a úzkého obdélníka, kombinace krutu, ohybu, tahu a smyku.

3. Rovinná úloha: rovinná napjatost a rovinná deformace, Airyho funkce, metoda Fourierových řad a integrálů, komplexní potenciály (Muschelišvili), napjatost kolem osamělých sil na polorovině a v rovině, kolem otvorů (Kirsch, Inglis) a trhlin (Westergaard), faktor intenzity napětí.

4. Desky: klasifikace, Kirchhoffova teorie, desková rovnice, okrajové podmínky, základní řešení v pravoúhlých a polárních souřadnicích, energetické metody - princip virtuální práce, Ritzova a Galerkinova metoda.

5. Skořepiny: podmínky pro membránový stav, bezmomentová teorie rotačních skořepin s rotačně symetrickým zatížením, rotační elipsoid zatížený vnitřním přetlakem, válcová tlaková nádoba s elipsoidním dnem.

Klíčová slova:

Vzpěr prutů, krut prutů, rovinná napjatost, rovinná deformace, rovinná úloha pružnosti, koncentrace napětí kolem otvorů a trhlin, Kirchhoffovy desky, rotačně symetrické skořepiny.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Oliva, V.: Elastomechanika II. [Písemné podklady k přednáškám]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT, 2018, 22 s.

[2]Šubrt, L.: Teorie desek a skořepin. [Vysoškolské skriptum FSI ] Vydavatelství ČVUT 2007.

Doporučená literatura:

[3]Boresi, A. P., Schmidt, R. J.:Advanced mechanics of materials. John Wiley& Sons, 2003, ISBN 978-0-471- 43881-6

[4]Ugural, A. C.: Plates and Shells: Theory and Analysis, CRC Press, 2017, 592 p.

[5]Lurie A.I., Belyaev A. The plane problem of the theory of elasticity. In: Theory of Elasticity. Foundations of Engineering Mechanics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2005, ISBN 978-3-540-24556-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6226206.html