Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ROZ1 Z 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem semináře je aktivní formou prodiskutovat a pochopit význam přelomových článků ve fyzice těžkých iontů. Studenti se účastní semináře přípravou prezentace o jednotlivých článcích.

Požadavky:

Základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Článek od E. Fermi I

3. Článek od E. Fermi II

4. Článek od R. Hagedorn I

5. Článek od R. Hagedorn II

6. Článek od L.D. Landau I

7. Článek od L.D. Landau II

8. Článek od J.D. Bjorken I

9. Článek od J.D. Bjorken II

10. Článek od T. Matsui a H. Satz I

11. Článek od T. Matsui a H. Satz II

12. Diskuze a shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:

[2] Johann Rafelski : Hadrons and quark-gluon plasma,Cambridge Monographs 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6254906.html