Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie pevných látek 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11TPLQ1 ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner
Přednášející:
Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner
Cvičící:
Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem přednášky je výklad základních fyzikálních vlastností krystalických pevných látek (PL). Posluchače uvede do teorie pásové struktury PL a vysvětlí základní rozdělení PL na kovy, polovodiče a dielektrika. Obsahem jsou též magnetické vlastností PL, supravodivost a vlastnosti povrchů - obory, jež jsou nejvíce zmiňovány v souvislosti se stavbou kvantových počítačů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Chemické vazby v PL

2. Struktura krystalů

3. Mechanické vlastnosti PL

4. Tepelné vlastnosti PL

5. Klasická teorie elektrické vodivosti kovů.

6. Kvantová teorie elektrické vodivosti kovů.

7. Polovodiče

8. Dielektrika

9. Magnetické vlastnosti PL

10. Supravodivost

11. Povrchy na nanostruktury

12. Akustické a optické fonony, plazmony, magnony

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Steven H. Simon: The Oxford Solid State Basics, OUP Oxford, 2013

Doporučená literatura:

[2] Philip Hofmann: Solid State Physics: An Introduction, 2008

[3] Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7316106.html