Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PRMB KZ 4 0+4
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15PRMB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 15RMBM
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Cvičící:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V rámci cvičení si posluchači osvojí praktické znalosti práce s mikroorganismy

a enzymy, včetně přípravy vzorků pro ozařování a vyhodnocování výsledků. Dále se seznámí se základními aspekty práce s radionuklidovým generátorem, s přípravou značených sloučenin a stanovením radiochemické čistoty látek.

Požadavky:

1. Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.

2. Absolvování kurzu detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

3. Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Vliv UV záření na enzymy.

2. Vliv ionizujícího záření na enzymy.

3. Vliv UV záření na mikroorganismy.

4. Vliv ionizujícího záření na mikroorganismy.

5. Radionuklidový (techneciový) generátor.

6. Značení sloučenin.

7. Stanovení radionuklidové čistoty

8. Stanovení radiochemické čistoty sloučeniny značené radiouhlíkem.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí s přípravou biologických vzorků k ozařování, vyhodnocováním experimentálních výsledků, prací s radionuklidovým generátorem, přípravou značených sloučenin a stanovením radiochemické čistoty preparátů.

Schopnosti:

Student bude schopen sledovat a kvantifikovat účinek ionizujícího a ultrafialového (UV) záření na mikroorganismy a enzymy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně (307/2002 Sb.)

[2] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987

Doporučená literatura:

[1] Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.)

Studijní pomůcky:

[1] Ozařovna

[2] Chemická laboratoř

[3] Laminární box

Poznámka:

Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757906.html