Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17JABE ZK 5 4P česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 17JABE je podmínkou pro zápis na předmět 17HAV.
Garant předmětu:
Lenka Frýbortová
Přednášející:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět studentům poskytuje informace o základních požadavcích na bezpečnostní hodnocení jaderných zařízení a nové znalosti dává do souvislosti s informacemi získanými v ostatních předmětech zaměřených na reaktorovou fyziku, termomechaniku a dynamiku reaktorů. V průběhu přednášek je podrobně rozebírán princip ochrany do hloubky, deterministické a pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, průběh havárií se ztrátou chladiva, havárií s kladnou reaktivitou a havárie spojené s kritičností. Další část přednášek je zaměřena na využití zpětné vazby provozních událostí, rozbor významných událostí na jaderných zařízeních, jejich dopad a poučení z událostí. Poslední část se zaměřuje na bezpečnostní aspekty provozu jiných typů jaderných reaktorů a jejich srovnání s PWR, a dále na bezpečnostní aspekty provozu výzkumných reaktorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky (1 přednáška)

2.Ochrana do hloubky (2 přednáška)

3.Přístupy k hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení (4 přednášky)

4.Lidský faktor (1 přednáška)

5.Havárie se ztrátou chladiva - LOCA a tavení aktivní zóny, těžké havárie spojené s tavením paliva (2 přednášky)

6.Havárie spojené s kritičností (Criticality safety) (1 přednáška)

7.Využití provozních zkušeností (2 přednášky)

8.Klasifikace událostí na jaderných zařízeních (1 přednáška)

9.Rozbor vybraných událostí na jaderných zařízeních (5 přednášek)

10.Bezpečnostní aspekty provozu dalších typů jaderných reaktorů (3 přednášky)

11.Bezpečnostní aspekty provozu výzkumných reaktorů (2 přednášky)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Lamarsh J.R., Baratta A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Londýn: Pearson, 2017. ISBN 978-0134570051

[2]IAEA: IAEA Safety Standards - Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA, Vídeň, 2017, ISBN:978-92-0-103917-0

[3]Heřmanský B.: Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV., Učební texty KJR-FJFI-ČVUT, Praha, 2009

Doporučená literatura:

[4]IAEA: IAEA Safety Standards - Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA, Vídeň, 2016, ISBN:978-92-0-109115-4

[5]IAEA: Accident Analysis for Nuclear Power Plants, IAEA, Vídeň, 2002, ISBN: 92–0–115602–2

[6]Cacuci D.G. ed.: Handbook of nuclear engineering, volume 4, Reactors of generations III. and IV., New York: Springer, 2010 lxi, 710 s. ISBN: 978-0-387-98130-7

[7]Kok K.D.: Nuclear Engineering Handbook, 2nd edition, CRC Press, 2016, ISBN: 9781482215922

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6303906.html