Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12OMMA ZK 2 2
Garant předmětu:
Ivan Procházka
Přednášející:
Josef Blažej, Ivan Procházka
Cvičící:
Josef Blažej
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Optické vlastnosti zemské atmosféry. Fyzikální principy a praktické aspekty optických metod pro zkoumání atmosféry z povrchu, letících objektů i oběžné dráhy

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vlastnosti zemské atmosféry

2. Optická propustnost atmosféry

3. Jedno-frekvenční LIDAR

4. LIDAR pracující na více vlnových délkách

5. Index lomu atmosféry a metody jeho měření

6. Optické metody sledování kosmického smetí

7. Laserové metody měření znečištění atmosféry

8. Perspektivní metody pro monitorování atmosféry a kosmické aplikace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o základních optických vlastnostech zemské atmosféry a optických metodách jejich zkoumání s důrazem na metody monitorování znečištění atmosféry a na aplikace v kosmických projektech.

Studijní materiály:

[1] Z. Horák: Praktická fyzika, 1967 SNTL Praha.

[2] J. Brož a kol.: Základy fyzikálního měření I., 1. vyd., 669 s., 1983 Praha SPN.

[3] I. Procházka , Optical Methods for Atmospheric Monitoring and Environmental Sensing, CTU Reports, vol. 3, 1999 CVUT v Praze,

Doporučená:

[4] Electro-Optics Handbook, 07029, 1968 RCA Harrison, NJ, USA.

[5] R. Measures, Laser Remote S

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24992505.html