Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie ze statistické fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02VPTF ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Igor Jex
Cvičící:
Igor Jex
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět navazuje na přednášku Termodynamika a statistická fyzika. Prohlubuje poznatky z některých důležitých partií statistické fyziky jako například pojem matice hustoty a práce s ní, vlastnosti neideálních plynů, mikroskopický popis fázových přechodů, základní vlastnosti degenerovaného Fermiho plynu.

Osnova:

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny I

5. Neideální plyny II

6. Fermiho plyn I

7. Fermiho plyn II

8. Fluktuace fyzikálních veličin

9. Mikroskopické modely a fázové přechody

10.Isingův model

11.Základy kinetické teorie

12.Transportní jevy

Požadavky:

Matematická analýza, teoretická fyzika, termika

Osnova přednášek:

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny I

5. Neideální plyny II

6. Fermiho plyn I

7. Fermiho plyn II

8. Fluktuace fyzikálních veličin

9. Mikroskopické modely a fázové přechody

10.Isingův model

11.Základy kinetické teorie

12.Transportní jevy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. R. Balian, From microphysics to macrophysics, Springer, New York, 1991

2. J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965

3. J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 1983

4. J. P. Sethna, Statistical mechanics: Entropy, Order parameters, and Komplexity, Oxford, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584606.html