Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sdílení tepla v jaderných elektrárnách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17STJE Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17STJE je, že student úspěšně absolvoval 17TEMT nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 17TEMT. Předmět 17STJE lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17TEMT
Garant předmětu:
Martin Ševeček
Přednášející:
Dušan Kobylka, Sebastian Nývlt, Martin Ševeček
Cvičící:
Dušan Kobylka, Sebastian Nývlt, Martin Ševeček
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět Aplikované sdílení tepla přináší studentům základní vědomosti z oboru sdílení tepla se zaměřením na aplikace

v energetice. Základní pojmy a principy z této oblasti byly zavedeny v předmětu 02TER a tento předmět na něj přímo

navazuje a prohlubuje znalosti posluchačů zejména v oblastech nutných pro porozumění vývinu a odvodu tepla jaderných

reaktorů.

Po úvodní obecnější a přehledové přednášce jsou postupně probírány všechny základní druhy přenosu tepla, a to v pořadí:

kondukce, konvekce a radiace (sálání). Výklad je zaměřen na ty oblasti oboru termokinetiky, které jsou pro výpočty

jaderných reaktorů i ostatních zařízení jaderných elektráren nejpotřebnější. Podrobně je proto probrána zejména kondukce

a konvekce (sdílení tepla při turbulentním a laminárním proudění). Přenos tepla sáláním navazuje na teoretické koncepty

zavedené v teoretických fyzikálních předmětech a rozšiřuje je o postupy a aplikace používané v průmyslové praxi. Na

závěr se předmět věnuje základům sdílení tepla při fázových změnách a zejména při varu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do sdílení tepla

2. Kondukce

3. Konvekce – pro aplikace v jaderné energetice

4. Konvekce při laminárním proudění

5. Konvekce při turbulentním proudění

6. Sdílení tepla sáláním – pro aplikace v jaderné energetice

7. Sdílení tepla s fázovou změnou – pro aplikace v jaderné energetice

Osnova cvičení:

V rámci cvičení jsou probírány speciální případy řešení Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla pro základní případy

teplotních polí a geometrií: stacionární vedení tepla rovinnou deskou a válcovou stěnou bez vnitřních zdrojů. Dále jsou

vybrané probírané kapitoly demonstrovány na praktických příkladech. Výpočet příkladů: zákon zachování energie, prostup

tepla stěnou, žebra, teplotní pole v desce s vnitřními zdroji při nesymetrických hraničních podmínkách 3. a 4. druhu, vnější

konvekce (přirozená i nucená), vnitřní konvekce, var, sdílení tepla radiací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dhar P.L.: Thermal System Design and Simulation, Academic Press, 2017, ISBN 978-0-1280-9449-5

[2] Todreas N.E., Kazimi M.S.: Nuclear systems, volume I, CRC Press, 2012, ISBN 978-1-4398-0887-0

Doporučená literatura:

[3] Hejzlar R.: Sdílení tepla, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999 (dostupné v knihovně)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6770106.html