Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická dozimetrie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16KLD2 ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Tereza Hanušová
Přednášející:
Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s pokročilejšími dozimetrickými metodami v souladu s rychlým vývojem technologií v oboru: dozimetrie malých polí, dozimetrie v magnetickém poli, protonové svazky, speciální technologie. Dále má prohloubit teoretické znalosti (teorie dutiny).

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Absolutní a relativní dozimetrie protonů – skenovaných svazků, radiační ochrana, možnosti in vivo dozimetrie

2. Dozimetrie u specifických ozařovacích technik – Tomoterapie, Cyber Knife, TBI, Leksellův gama nůž, IORT

3. Pokročilá teorie dutiny (Bragg Grayova, Spencer-Attixova) v klinické dozimetrii, splnění předpokladů teorie

4. Obecná teorie dutiny, Burlinova teorie dutiny v klinické dozimetrii, teorie dutiny v dozimetrii malých polí

5. Poměry brzdných schopností vody a materiálu detektoru, fyzikální podstata perturbačních faktorů komor, stíněné a nestíněné diody, Monte Carlo výpočty v klinické dozimetrii

6. Dozimetrie malých polí: Přehled technologií, problémy spojené s dozimetrií malých polí a charakteristika podmínek

7. Dozimetrie malých polí: Chyby a nepřesnosti, formalismus, korekční faktory, přehled vhodných detektorů

8. Dozimetrie malých polí: Požadavky na detektory, doporučení IAEA AAPM „Technical Reports Series No. 483“

9. Dozimetrie v magnetickém poli – popis MRI-linac přístroje, fyzikální podstata jevů ovlivňujících dozimetrická měření v magnetickém poli

10. Dozimetrie v magnetickém poli – referenční dozimetrie ionizačními komorami, korekční faktory, relativní dozimetrie, vhodné přístrojové vybavení – detektory, fantomy

11. Dozimetrie v magnetickém poli – měření dat do plánovacího systému, výpočet dávkové distribuce

12. Výpočet stínění u lineárního urychlovače, terapeutického rentgenu, brachyterapeutické jednotky a CT přístroje

13. Praktické ukázky, příklady, výpočty

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o požadavcích na dozimetrii klinických svazků malých polí, dozimetrie v magnetiském poli, teorie dutiny.

Schopnosti:

Optimalizace a snížení nežádoucích dávek při aplikaci ionizujícího záření v medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Andreo, D. T. Burns, A. E. Nahum, J. Seuntjens a F. H. Attix. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, Wiley-VCH, Weinheim, 2017.

[2] IAEA Technical Report Series No483: Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radioterapy: An International Code of Practice for Reference and Relative Dose Determination, IAEA Vienna 2017.

Doporučená literatura:

[3] H. Paganetti. Proton therapy physics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. Series in medical physics and biomedical engineering, 20.

[4] E. B. Podgoršak, Radiation physics for medical physicists. 2nd, enl. ed. Springer, Heidelberg, 2010.

[5] F. H. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, Wiley, New York, 1986.

[6] D. J. O'Brien, D. A. Roberts, G. S. Ibbott a G. O. Sawakuchi. Reference dosimetry in magnetic fields: formalism and ionization chamber correction factors. Medical Physics. 2016, 43(8Part1), 4915-4927.

Poznámka:

předmět navazující na bc 16KLDB nebo na mgr 16KLDM (kde 16KLDM je vyrovnávačka pro ty zvnějšku , co neměli 16KLDB)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5954306.html