Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15IRMF ZK 2P
Garant předmětu:
Martin Vlk
Přednášející:
Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou posluchači seznámeni s instrumentálními a radiochemickými metodami využívanými v jaderné forensní analýze, které vyžadují určité radiochemické zpracování získaných vzorků. Přednáška je dále rozdělena na dvě základní oblasti, z nichž jedna je zaměřena na metody převážně vhodné pro přímé měření a stanovení radionuklidů v různých typech vzorků, a druhá se orientuje na analýzu matrice vzorku a její vztah jak k obsaženým radionuklidům, tak k její samostatné výpovědní hodnotě z pohledu forensní analýzy. V obou případech je dále zohledněno stanovení a vliv izotopického složení vzorku a to jak radioaktivních tak stabilních nuklidů ve vztahu ke standardním materiálům známého složení, původu a historie.

Požadavky:

Znalost jaderné chemie na úrovni Mgr. nebo Ing. jaderné chemie

Osnova přednášek:

1.Zajištění jakosti analýz. Typy a běžné matrice vzorků.

2.Způsoby odběru a předúpravy vzorků.

3.Jaderné analytické metody (NAA, PIXE, PIGE a další).

4.Vyhodnocování směsí radionuklidů, vyhodnocování izotopického složení.

5.Atomová a molekulární spektroskopie (AAS, ICP-OES).

6.Molekulová forensní spektroskopie. Ramanova spektrometrie a FT-IR spektrometrie, knihovny spektrálních dat a jejich interpretace.

7.Elektronová mikroskopie (SEM, TEM/HRTEM, AFM, EDX).

8.Izotopní metody v nukleární magnetické rezonanci, experimenty s NMR těžších jader (6Li, 11B, 207Pb, 235U), sledování rozdílného izotopického zastoupení v jednotlivých místech molekuly (SNIF), stanovení poměrů 3H/2H/1H.

9.Hmotnostní spektrometrie, techniky ICP-MS, hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, určování složení specií na základě měření přesné hmoty.

10.Urychlovačová hmotnostní spektrometrie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.E. Katz et al.: Forensic Science. A multidisciplinary Approach. Wiley 2016.

2.J.M. Chalmers et al.: Infrared and Raman Spectroscopy in Forensic Science, Wiley 2012

3.J.H. Gross: Mass Spectrometry. Springer 2017.

Doporučená literatura

1.H. Gunzler et al.: Handbook of Analytical Techniques, Willey-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2002.

2.H. Günther: NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry, Wiley 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6597306.html