Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mikroprocesorová technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MIK Z,ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Pavel Jiroušek
Přednášející:
Pavel Jiroušek, Petr Levinský
Cvičící:
Pavel Jiroušek, Petr Levinský
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět je úvodem do číslicové elektroniky pro fyziky. Popisuje principy funkce kombinačních obvodů, jednoduchých sekvenčních obvodů a složitých sekvenčních obvodů, jako jsou mikroprocesory. Podstatná část je věnována architektuře počítačů a principům funkce vstupně výstupních zařízení.

Požadavky:

Znalost analogové elektroniky (v rozsahu předmětu 11ANEL na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Booleova algebra, logické funkce a operace, dvojková soustava.

2. Reprezentace čísel, aritmetické operace a jejich realizace logickými funkcemi, kódy.

3. Kombinační logické obvody, reléová logika, TTL STL CMOS a další systémy.

4.Syntéza logických obvodů, programovatelná logická pole.

5. Sekvenční obvody, konečný automat,jednoduché sekvenční obvody.

6. Klopné obvody, čítače, děliče kmitočtu, registry, posuvné registry.

7. Paměti, mikroprogramované sekvenční obvody.

8. Architektura mikroprocesoru a principy funkce.

9. Formát dat, adresovatelná paměť, registry, instrukční soubor, IO komunikace.

10. Interface, polling, interupt, DMA.

11. Binární vstupy a výstupy.

12. A/D a D/A převod, analogové vstupy a výstupy.

13. Sériová a paralelní komunikace, přístrojové sběrnice.

-

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní principy a funkce digitálních logických obvodů a mikroprocesorů.

Schopnosti:

Porozumění funkci mikroprocesoru, počítače a jeho vstupně výstupním operacím.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. J.M.Bernard, J.Hugon, R.L.Corvec: Od logických obvodů k mikroprocesorům SNTL Praha 1984.

Doporučená literatura:

[2]. Parag. K. Lala: An Introduction to Logic Circuit Testing.

[3]. A.P. Godse, D.A. Gotse: Digital Logic Circuits, Technical Publications Pune.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11289505.html