Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z organické chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15POCH Z 5 0+4
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cílem praktika z organické chemie je zvládnutí laboratorní techniky a metodiky organické chemie. Jednotlivé syntetické úlohy jsou voleny tak, aby se posluchač seznámil se základními chemickými operacemi, získal informace o přípravě a vlastnostech organických sloučenin a doplnil si tak teoretické znalosti z přednášek z organické chemie.

Požadavky:

Absolvování kurzu Organická chemie 1, zapsaný kurz Organická chemie 2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení se s bezpečností práce a první pomocí v organické laboratoři.

2.Používaná laboratorní technika: stavba aparatury, míchání, zahřívání, chlazení, práce za sníženého tlaku, práce za nepřístupu vlhkosti a vzduchu.

3.Čistící a izolační postupy: filtrace, extrakce a roztřepávání, sušení pevných látek, sušení kapalin, krystalizace.

4.Destilace: jednoduchá destilace, destilace za sníženého tlaku, destilace s vodní parou.

5.Chromatografie na tenké vrstvě.

6.Vedení pracovních protokolů.

7.Procvičování laboratorních technik na syntézách těchto látek: cyklohexen, butylbromid, 2-methyl-2-hexanol, acetanilid, 4-nitroacetanilid, 4-nitroanilin, Oranž II, kofein, 1,2,3,4,6-penta-O-acetyl-a-D-glukopyranosa.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalosti laboratorní techniky a metodiky organické chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně provádět práce v oblasti organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T. Trnka a kol.: Praktikum z organické chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha

Poznámka:

Praktikum z organické chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701805.html