Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Magisterská angličtina 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04MGA2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Darren Copeland
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je volitelný a navazuje volně na kurz 04MG1, lze si jej však zapsat i samostatně. Je zaměřen na odborný písemný projev dle specializace studentů (referát o vlastní práci, rešerše, diplomová práce v angličtině apod.) a na prezentaci vlastních pro kurz připravených odborných sdělení. Umožní studentům připravit se na prezentace na různých odborných studentských konferencích. Kurz je uzavřen zápočtem.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu odborné angličtiny pro mírně pokročilé v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

Témata vycházejí z obsahu učebnice, jsou rozšířena s ohledem na aktuální potřeby studenů a zahrnují: písemný výcvik a prezentaci vlastní práce studenta, psaní rešerší, krátkých zpráv, sdělení a esejí, přípravu studenta na psaní diplomové práce a její prezentaci při obhajobě. Nácvik technik a metod pro prezentace.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Poskytnout studentům v magisterském programu možnost rozvíjet znalosti písemné komunikace a rozvíjet prezentační dovednosti na akademická témata, což není možné v základním bakalářském kurzu. Připravit studenta na psaní, prezentaci a obhajobu diplomové práce v angličtině.

Znalosti:

Charakteristické rysy akademických textů (participiální vazby, nominální vyjadřování, frázová slovesa v odborném textu, stavba vět, koheze), rozšiřující subtechnická slovní zásoba a frazeologie pro psaný a mluvený text.

Schopnosti:

Napsat sdělení, krátkou zprávu, esej na dané téma související s oborem studia;

prezentovat problém ze svého oboru s využitím správné techniky prezentace a přiměřených jazykových prostředků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Martin Hewings, Cambridge Academic English, Cambridge.

[2] R.R.Jordan, Academic Writing Course, Longman 2008

Doporučená literatura:

[3] J.Leki, Academic Writing, Cambridge University Press 2005

[4] L.Hamp-Lyons, B.Heasley, Study Writing, Cambridge University Press 2002

[5] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

[6] slovníky překladové a výkladové

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Úroveň: mírně pokročilí

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24896505.html