Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Funkční povrchové úpravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14FPU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Ondřej Kovářík
Přednášející:
Ondřej Kovářík, Radek Mušálek
Cvičící:
Ondřej Kovářík, Radek Mušálek
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Typy povrchových úprav dle technologie a účelu. Technologie modifikace povrchů a nanášení vrstev a povlaků. Vliv technologických parametrů přípravy na výsledné vlastnosti vrstev. Materiály vrstev, způsoby jejich přípravy a aplikační oblasti. Aditivní výroba a nástřiky samonosných součástí. Funkční vlastnosti povrchů. Charakterizace povrchů a vrstev. Exkurze na výzkumná pracoviště. Laboratorní příprava a hodnocení vrstev.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.Interakce prostředí s povrchem součástí. Typy povrchových úprav, historický přehled, dekorativní vrstvy, barvy a laky

2.Povrchové modifikace materiálu: předpříprava porchu součástí, broušení, leštění, tryskání, balotinování, leptání, povrchové kalení, konverzní vrstvy, galvanické pokovování, návary, iontová implantace, ...

3.Tenké vrstvy: PVD, CVD, Magnetronové naprašování

4.Žárové a kinetické nástřiky - technologie, parametry procesu, procesní diagnostika, materiály, aplikace

5.Nástřiky pro průmyslové využití (tepelné bariéry, otěruvzdorné a obrusitelné nástřiky, korozivzdorné vrstvy, materiály pro fúzní aplikace, ...), biomedicínské nástřiky

6.Specifika charakterizace vrstev a povlaků (napětí-deformace, mikrotvrdost, fázové složení, pórovitost, funkční vlastnosti)

7.Praktické úlohy a exkurze (eloxování, základní hodnocení vybraných vrstev, exkurze na depoziční pracoviště ÚFP AV ČR, v.v.i. , eventuálně do průmyslových provozů)

8.Aplikační seminář: studenti přednesou rešerši řešení zvolené problematiky.

Klíčová slova:

Modifikace povrchů, funkční vrstvy a povlaky, žárové nanášení, kinetické nanášení, tepelné bariéry, biomedicínské nástřiky, tenké vrstvy, aditivní výroba samonosných vrstev, technologie povrchových úprav.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.R. Davis et al. Handbook of Thermal Spray Technology, ASM International, 2004, ISBN: 0871707950.

[2] P. Fauchais, J.V. Heberlein, and M.I. Boulos. Thermal Spray Fundamentals : From Powder to Part, Springer, 2014, ISBN: 9780387283197.

Doporučená literatura:

[3] V. Kraus. Povrchy a jejich úpravy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-668-1.

[4] L. Pawlowski. The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, John Wiley & Sons, Ltd, 2008, ISBN: 9780470754085.

[5] C. M. Cotell et al. ASM Handbook – Volume 5: Surface Engineering. ASM International, 2011, ISBN: 97810871703842.

Studijní pomůcky:

1. Laboratorní technologie pro eloxování hliníkových slitin (KMAT FJFI)

2. Mikrotvrdoměr a tahový stroj se speciálními přípravky, přípravna metalografických vzorků (KMAT FJFI)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6226106.html