Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy etického chování ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16EZM Z 1 1+0 česky
Garant předmětu:
Ingrid Strobachová
Přednášející:
Ingrid Strobachová
Cvičící:
Ingrid Strobachová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Hlavním posláním předmětu je zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí; alibismus jako profesionální strategie. Cynismus. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékažské paternalismus. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní probémová situace, zejm. situace volby terapuetického postupu. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapuetický. Etická problematikamanipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; „non resuscitare“. Etika týmové spolupráce; mezikolegiální vztahy. Helsinská deklarace

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika;

2. Vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí;

3. Alibismus jako profesionální strategie. Cynismus.

4. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékařské paternalismus.

5. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní problémová situace, zejm. situace volby terapeutického

postupu.

6. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl

rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti.

7. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapeutický.

8. Etická problematika genové manipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování.

9. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí.

Schopnosti:

Rozlišit etické stránky medicínských zákroků a jednání s pacienty při výkonu budoucího povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Haškovcová, H., Lékařská etika, Praha, Galén, 2002

[2] Haškovcová H., Lékařská etika. Praha, Galén 1994

Doporučená literatura:

[3] Störig, J., Malé dějiny filosofie, Praha, Zvon, 1991

[4] Haškovcová H., Práva pacienta (komentované vydání), Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1996

[5] Payne J., Klinická etika, Triton Skalpel, Praha 1992

[6] Přívratská J., Šimek J., A Reader in Medical Ethics, Karolinum, Praha 1997

[7] Munzarová M., Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky, Masarykova univerzita, Brno 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6107506.html