Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Detektory a principy detekce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02DPD1 ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jesus Guillermo Contreras
Přednášející:
Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Anotace:

Předmět představí hlavní způsoby interakce částic s hmotou. Cílem je seznámit studenty s možnými způsoby interakce částic a ve kterých situacích jsou tyto interakce dominantní. Jsou zde zmíněny i aplikace především v medicíně a zkoumání složení hmoty.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky.

Osnova přednášek:

Osnova:

1.Obecný úvod

2.Bohrův výpočet energetických ztrát

3.Betheho vztah pro energetické ztráty

4.Braggův pík

5.Energetické ztráty jako statistický jev: transportní rovnice

6.Energetické ztráty elektronu a pozitronu

7.Vícenásobný Coulombův rozptyl

8.Koherentní procesy: Čerenkovovo a přechodové záření

9.Interakce fotonů

10.Interakce neutronů

11.Speciální témata: energetické ztráty monopólů, energetické ztráty v kvark-gluonové plazmě

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Průchod nabitých a neutrálních částic látkou, typy interakcí v materiálu

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a výpočty průchodu částice látkou

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Glenn F. Knoll, Radiation detection and measurement, Willey, 2010

[2] C.Grupen, B. Schwartz, Particle detectors, Cambridge University Press, 2011

Doporučená literatura:

[3] Syed Ahmed, Physics and Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6251806.html