Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Evropský standard počítačové gramotnosti 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ESPG2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tabulkové kalkulátory představují především pro studenty a absolventy Softwarového inženýrství v ekonomii důležitý nástroj. Letní semestr navazuje na zimní pokročilejšími tématy programování ve VBA (grafy, objekty, grafické uživatelské rozhraní, programování doplňků) a uvádí do aplikací v ekonomii, matematice, operačním výzkumu a informatice.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Opakování z předešlého semestru: klikací hra Lišák

2. Uživatelské formuláře: dvouruký bandita

3. Moduly tříd: třída hypotéka, zachycování událostí

4. Programování grafů: vločka von Kochové

5. Programování grafů: vizualizace silniční sítě

6. Programování doplňků: kopírování do HTML

7. MS Excel jako databáze

8. Aplikace v operačním výzkumu: lineární programování

9. Aplikace v operačním výzkumu: distribuční problémy

10. Aplikace ve statistice: jednorozměrné statistiky

11. Aplikace ve statistice: regrese a korelace

12. Aplikace v operačním výzkumu: vícekriteriální rozhodování

13. Aplikace v informatice: datamining

14. Aplikace v informatice: generování kódu jiného jazyka

Cíle studia:

Znalosti:

Pokročilá obsluha MS Office, především pak Excelu ve vztahu s předmětem jejich studia.

Schopnosti:

Studenti by měli rovněž získat povědomí o jazyce VBA a naučit se jej používat (makra, funkce, formuláře).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Walkenbach: Microsoft Excel 2000 a 2002 programování ve VBA, Computer Press, 2001.

Doporučená literatura:

[2] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25050405.html