Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické vlastnosti pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11OPT ZK 3 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V přednášce jsou probrány základní principy absorpce, reflexe, luminiscence a šíření světla v široké škále materiálů, včetně krystalických dielektrik, polovodičů a kovů. Pozorované jevy jsou diskutovány z hlediska klasické i kvantové fyziky a z hlediska jejich využití.

Požadavky:

Doporučuji absolvovat přednášku fyzika dielektrik (11DIEL na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Interakce elektromagnetické vlny s pevnou látkou, 1 přednáška

2. Fresnelovy vzorce, 1 přednáška

3. Optické vlastnosti jednoosých a dvojosých krystalů, dvojlom, 1 přednáška

4. Fenomenologická teorie elektrooptických a piezooptických látek, 1 přednáška

5. Fenomenologická teorie magnetooptických látek, 1 přednáška

6. Optické vlastnosti kovů, 1 přednáška

7. Nelineární optika, 1 přednáška

8. Relace Manley-Rowe, 1 přednáška

9. Generace druhé harmonické, 1 přednáška

10. Luminiscence, 1 přednáška

11. Franckův-Condonův princip, 1 přednáška

12. Lasery, 1 přednáška

13. Optoelektronika, 1 přednáška

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat znalost klasické teorie šíření světla v pevných látkách (PL).

Pochopit kvantovou teorii absorpce a emise v PL.

Uvědomit si důležitost excitonových jevů v PL.

Pochopit původ nelineárních optických jevů v krystalech.

Schopnosti:

Pochopit základní principy absorpce, reflexe, luminiscence a šíření světla v široké škále materiálů, včetně krystalických dielektrik, polovodičů a kovů, a seznámit se s jejich využitím v moderní technické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Born, M. and Wolf, E. (2006), Principles of optics (7th edn), Cambridge University Press, Cambridge.

[2] Fox, M. (2012), Optical properties of solids (2nd edn), Oxford University Press, Oxford.

Doporučená literatura:

[3] Kittel, Ch. (2004), Introduction to Solid State Physics, (8th edn), Wiley.

[4] Ibach, H., Lüth, H.(2009), An Introduction to Principles of Materials Science, Springer.

[5] Burns, G. (1985), Solid State Physics, Academic Press.

[6] Bryknar, Z. (1983), Fyzika dielektrik, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[7] Koňák, Č. (1977), Základy fyzikální optiky, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[8] Malý, P. (2008), Optika, Nakladatelství Karolinum, Praha.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11292005.html