Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální polovodičové materiály a součástky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SMAT ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Popis přednášky: Popis technologií přípravy složených polovodičových materiálů v monokrystalické formě. Typické fyzikální parametry polovodičových materiálů a technologie přípravy struktur součástek. Supermřížky a jejich příprava.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Příprava monokrystalu složených polovodičových materiálů.

2. Příprava monokrystalu SiC a diamantu.

3. Fyzikální parametry a technologické zpracování polovodičových materiálů.

4. Příprava struktur součástek

5. Součástky s kvantovými jevy.

6. Součástky na SiC a diamantu.

7. Součástky se supermřížkovou strukturou.

8. Příprava supermřížek - epitaxe.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti přípravy speciálních polovodičových součástek.

Schopnosti:

Schopnost využít výhod polovodičových materiálů a součástek pro praktické aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. J.Kodeš,J.Voves: Elektronické součástky nové generace,GRADA 1995,

Doporučená literatura:

[2]. M.S.Sze, Kwok Kwok Ng: Physics of Semoconductors Devices, John Wiley and Sons, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11292405.html