Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé partie metody konečných objemů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01PPMKO ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Schémata MKD pro lineární rovnici zákona zachování (explicitní, implicitní, upwind). Spektrální kritérium, CFL-podmínka, vyšetřování stability schémat. Schémata MKD pro rovnici nelineární rovnici zákona zachování (Lax-Wendroff, Lax-Friedrichs, Runge-Kutta, prediktor-korektor, MacCormack). Kompozitní schémata. MKO pro rovnici vícerozměrné rovnice zákonů zachování (rozšíření schémat z předchozího bodu na síť konečných objemů (trojúhelníky, čtyřúhelníky). Eulerovy rovnice pro stlačitelnou tekutinu (formulace úlohy, MKO schéma). MKO pro Navier-Stokesovy rovnice stlačitelné i nestlačitelné (metoda umělé stlačitelnosti).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Kozel K., Fořt J. Numerické řešení problémů proudění II., skripta FSI ČVUT v Praze, 2002

[2]Fořt J., Kozel K., Louda P. a Fűrst J. Numerické řešení problémů proudění III., skripta FSI ČVUT v Praze, 2004

[3]Kozel K., Dobeš J., Fűrst J. J. Fořt J., Halama P. Numerické simulace proudění I., skripta FSI ČVUT v Praze, 2005

[4]R.J. Le Veque, Numerical Methods for Conservation Laws, Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser, Basel (1990)

[5]E. Godlewski and P.-A. Raviart, Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws, Springer Verlag, New York (1996)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4561906.html