Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15JDT ZK
Garant předmětu:
Ondřej Lebeda
Přednášející:
Ondřej Lebeda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Excitační funkce a měření jaderných dat. Kinetika vzniku radionuklidu během ozařování. Výpočet výtěžku v tlustém terči. Typy cyklotronových a reaktorových terčů. Principy návrhu a konstrukce terčových systémů včetně výpočtu základních parametrů. Separace radionuklidů z terčové matrice. Recyklace obohacených terčových materiálů.

Požadavky:

základní znalosti z předmětu jaderná chemie

Osnova přednášek:

1.Jaderné reakce nabitých částic, neutronů a fotonů. Účely přípravy radionuklidů.

2.Excitační funkce nabitých částic, neutronů a fotonů. Experimentální techniky měření účinných průřezů jaderných reakcí. Databáze jaderných dat.

3.Kinetika vzniku radionuklidu během ozařování. Kinetika vzniku dvou radionuklidů v genetické souvislosti během ozařování. Nezávislý elementární, nezávislý izotopový a kumulativní účinný průřez.

4.Lineární brzdní schopnost nabitých částic v látce. Výpočet výtěžku v tenkém a tlustém terči. Způsoby vyjádření výtěžku a jejich vztahy. Využití experimentálních účinných průřezů v TLA (Thin layer activation).

5.Techniky ozařování v reaktoru. Reaktorové terče.

6.Techniky ozařování na urychlovačích nabitých částic. Cyklotronové pevnolátkové terče.

7.Cyklotronové plynové, kapalinové a roztokové terče.

8.Principy návrhu a konstrukce terčových systémů (volba fyzikálně-chemické formy terčové matrice, volba materiálů držáku, polohování terče, automatizace apod.). Výpočet základních parametrů terčů (rozměry, chlazení).

9.Způsoby zpracování ozářených terčů (separační metody, návaznost separačního kroku na konstrukci terče, výtěžky v reálných terčích).

10.Recyklace obohacených terčových materiálů v kontextu zpracování ozářeného terče.

11.Ilustrace přípravy konkrétních radionuklidů reakcemi neutronů. Alternativní postupy a optimalizace volby.

12.Ilustrace přípravy konkrétních radionuklidů reakcemi nabitých částic. Alternativní postupy a optimalizace volby. Nové trendy v přípravě radionuklidů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o principech získávání jaderných data pro přípravu radionuklidů (měření excitačních funkcí, výpočty výtěžků a radionuklidové čistoty), o principech konstrukce a funkce cyklotronových terčů a o separaci radionuklidů z terčů včetně recyklace obohacených terčových materiálů. Využití poznatků základní jaderné chemie při návrhu a výpočtu parametrů terčových systémů. Seznámení s konkrétními příklady přípravy radionuklidů svazky nabitých částic a neutronů.

Studijní materiály:

Základní:

1.Friedlander, G., Kennedy, J.W., Macias, E.S., Miller, J.M.: Nuclear and Radiochemistry. John Wiley & Sons, Inc., 1981. ISBN 0-471-86255-X. Kapitoly 4, 5, 6, 8 a 15.

2.Loveland, W., Morrissey D.J., Seaborg G.T.: Modern Nuclear Chemistry. John Wiley & Sons, Inc., 2006. ISBN-10 0-471-11532-0. Kapitoly 3, 10, 14 a 17.

3.Kratz, J.-V., Lieser K.H.: Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, dva svazky, 3. vydání, Wiley ? CCH, 2013. ISBN: 978-3-527-32901-4. 3rd Edition. Kapitoly 7, 11, 12, 16.

4.Cyclotron produced radionuclides: Principles and practice. IAEA Technical reports series no. 465. IAEA, Vienna, 2008. ISBN 978-92-0-100208-2.

5.Cyclotron produced radionuclides: Physical characteristics and production methods. IAEA Technical reports series no. 468. IAEA, Vienna, 2009. ISBN 978-92-0-106908-5.

6.Manual for reactor produced radioisotopes. IAEA-TECDOC-1340. IAEA, Vienna, 2003. ISBN 92-0-101103-2.

Doporučená:

1.Charged particle cross-section database for medical radioisotope production: Diagnostic radioisotopes and monitor reactions. IAEA-TECDOC-1211. IAEA, Vienna, 2001.

2.Nuclear data for the production of therapeutic radionuclides. IAEA Technical reports series no. 473.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582406.html