Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nekovové materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14NEKM Z,ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Miroslav Karlík
Přednášející:
Miroslav Karlík
Cvičící:
Miroslav Karlík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět je zaměřen na strukturu a základní vlastnosti nekovových materiálů: keramiky, skla, polymerů a různých typů kompozitů. Tyto materiály jsou buď využívány přímo pro vlastní konstrukční prvky, jako ochranné povlaky nebo jako součást funkčně gradovaných materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Keramické materiály - úvod, základní vlastnosti, aplikace, tepelné vlastnosti

2. Keramické materiály - chemické a mechanické vlastnosti, transformační zpevnění.

3. Keramické materiály - elektrické, magnetické a optické vlastnosti.

4. Sklo - složení, vlastnosti a výroba.

5. Struktura polymerů - konfigurace, konformace, molekulová hmotnost.

6. Vlastnosti polymerů - teplota skelného přechodu mechanické chování, elasticita pryže.

7. Elektricky vodivé polymery

8. Uhlíková vlákna, fullereny, nanočástice.

9. Kompozity s polymerní matricí, kompozity uhlík-uhlík.

10. Žárově stříkané samonosné keramické prvky a funkčně gradované materiály

11. Nanomateriály

12. Biokompatibliní materiály

Klíčová slova:

Keramika, sklo, polymery, uhlíková vlákna, nanočástice, fullereny, povrchové úpravy, povlaky, funkčně gradované materiály.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.

[2] Ducháček, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití, Vydavatelství VŠCHT, Praha, 2011.

[3] Callister, W.D. – Rethwisch, D.G.: Materials Science and Engineering, An introduction, 9th ed., John Wiley, 2014.

Doporučená literatura:

[4] Carter, C. B. - Norton, M.G.: Ceramic materials, Science and Engineering, Springer, New York, 2013.

[5] Čech Barabaszová, K.: Nanotechnologie a nanomateriály, VŠB-TU Ostrava, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6226306.html