Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Postupy při ukončování provozu jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15PUJZ ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Hlavní pozornost je věnována chemické a radiochemické problematice při vyřazování jaderných zařízení z provozu – zejména druhům kontaminace a metodám dekontaminace se zaměřením na pokročilé chemické metody. Podrobně jsou rozebírány typy odpadů, jejich charakterizace, úprava, skladování, zpracování, způsoby ukládání, hlubinné úložiště. Stručně je zmíněna strategie, etapy vyřazování, financování a nutná legislativa

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Legislativa a financování ukončování provozu JZ

2.Etapy a strategie vyřazování

3.Kontaminace radioaktivními látkami

4.Principy dekontaminace, mechanické metody dekontaminace

5.Chemické metody dekontaminace

6.Charakterizace a úprava radioaktivních odpadů

7.Skladování a zpracování radioaktivních odpadů

8.Způsoby ukládání RaO

9.Hlubinné úložiště

10.Sanace a rekultivace území – brown field, green field

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Atomový zákon 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

2.Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie č. 377/2016 Sb.

3.Decommissioning of nuclear power plants, research rectors and other nuclear fuel cycle facilities, AEA Safety standards series No. SSG-47. Vienna 2018

4.A. L. Taboas: Decommissioning Handbook, American Society of Mechanical Engineers, U. S., 2004

Doporučená literatura

5.Nuclear decommissioning: Planning, execution and international experience, Woodhead Publishing, Vídeň, 2012

6.A. L. Taboas, A. A. Moghissi, T. S. LaGuardia (eds.): The decomissioning book, ASME NY, 2004

7.New Methods and Techniques for Decontamination in Maintenance or Decommissioning Operations, TECDOC 1022, IAEA, Vídeň, 1998, ISSN 1011-4289

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7629206.html