Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaný operační výzkum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18AOV Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Quang Van Tran
Přednášející:
Adam Borovička, Quang Van Tran
Cvičící:
Adam Borovička, Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Student bude seznámen se základními modely z teorie grafů a jejich aplikací na řízení projektů. Dále je studentům poskytnut úvod do problematiky modelů řízení zásob, modelů hromadné obsluhy a obnovy a simulační modelů. Důraz je kladen na schopnost aplikace postupů za využití programového vybavení.

Požadavky:

počítačová laboratoř s dataprojektorem (software: MS Excel, Matlab).

Osnova přednášek:

1. Ekonomické rozhodování a modelování, formulace úloh matematického programování.

2. Úvod do teorie grafů, základní optimalizační úlohy na grafech.

3. Optimální cesty v grafu. Optimální toky v síti.

4. Řízení projektů – metoda CPM.

5. Řízení projektů – metoda PERT.

6. Deterministické modely řízení zásob – EOQ a POQ modely.

7. Modely hromadné obsluhy – úvod, klasifikace.

8. Modely M/M/1 a M/M/c – optimalizace v modelech hromadné obsluhy.

9. Markovské rozhodovací procesy – úvod, základní definice.

10. Dynamické programování – modely obnovy selhávajících jednotek.

11. Simulační modely – zachycení pravděpodobnostních a dynamických stránek systému.

12. Vícekriteriální rozhodování – klasifikace úloh a základní pojmy.

13. Metody vícekriteriálního hodnocení variant.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Taha, H. A. Operations Research: An Introduction, 10th edition. London: Pearson, 2017.

[2] Rardin, R. L. Optimization in Operations Research, 2nd edition. London: Pearson, 2015.

Doporučená literatura:

[3] Jablonský, J. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vydání. Praha: Professional Publ., 2007.

[4] Pelikán, J., Chýna, V. Kvantitativní management. Praha: VŠE, 2011.

[5] Griva, I., Nash, S. G., Sofer, A. Linear and Nonlinear Optimization, 2nd edition. Philadephia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6754406.html