Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktická informatika pro inženýry 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PIN3 Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Milan Šiňor
Přednášející:
Milan Šiňor
Cvičící:
Milan Šiňor
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální

činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Třetí část kursu tvoří „Úvod do vědeckého počítání“.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Interpretované a kompilované jazyky: Interpretované jazyky Matlab, Scilab a Python jako prostředek pro vědeckotechnické výpočty. Skalární datové typy, deklarace, operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba, intervalová aritmetika, akumulace chyb. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty a počítačová prezentace: Specifičnost odborných dokumentů, textové procesory pro vědecké dokumenty, matematický text a grafika, prostředky pro DTP, typografický systém TeX, jazyk PostScript.

Osnova cvičení:

Seznámení se s jazyky Matlab, Scilab a Python. Skalární datové typy, deklarace,

operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové

třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty, matematický text a grafika: práce s typografickým systém LaTeX.

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:

Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Karban: Výpočty a simulace v programech MATLAB a Simulink. Computer Press, Brno 2006.

[2] J. Rybička: LaTeX pro začátečníky (3. vydání). Konvoj, Brno 2003.

Doporučená literatura:

[3] D. C. Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab 7. Prentice Hall 2004.

[4] L. Lamport: LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition). Addison-Wesley 1994.

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/pin3
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12074305.html