Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ionizující záření v životním prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16IZZP Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Václav Štěpán
Přednášející:
Tomáš Čechák, Václav Štěpán, Lenka Thinová
Cvičící:
Václav Štěpán, Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět podává ucelený pohled zdroje ionizujícího záření vyskytující se v životním prostředí. Zahrnuje informace, způsoby měření a výpočty efektivních dávek od jednotlivých zdrojů ionizujícího záření a diskutuje související radiační ochranu.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1 .Úvod, veličiny a jednotky, legislativa ve světě a v ČR, výpočet dávky obecně, cost benefit, příklady výpočtu dávky, modely pro výpočet vnitřní kontaminace a úvazku efektivní dávky.

2. Kosmické záření, původ, rozdělení, výpočet dávky, měření.

3. Radiouhlíkové datování a další radionuklidové metody určování stáří.

4. Terestrické záření, výpočet dávky, NORM, TENORM.

5. Přístrojové vybavení a jeho kalibrace, pozemní spektrometrie, moderní trendy v přístrojovém vybavení.

6. Fyzika radonu, OAR, EOAR, F, WLM, radon v půdním vzduchu, způsoby měření radonu, radonový index.

7. Radonová diagnostika, analýzy dat, ozdravná opatření.

8. Těžba uranu, odpady a jejich sanace, radioaktivní objekty a kontaminace ŽP, staré zátěže.

9. Přehled umělých radionuklidů, modely šíření v ŽP.

10. Hodnocení jaderných havárií.

11. Kontaminace jaderným spadem – měření, radioaktivní spad a radionuklidy z jaderných zařízení.

12. Úložiště radioaktivních a jaderných materiálů.

13. Analytické metody stanovení radionuklidů ve vzorcích z životního prostředí.

Osnova cvičení:

1. Výpočty související s radioaktivitou životního prostředí.

2. Detekce kosmického záření a kosmogenních radionuklidů.

3. In situ měření a odběr vzorků.

4. Praktické cvičení z detekce radonu.

5. Plošná kontaminace a dekontaminace.

6. Cvičení z analytických metod stanovení radionuklidů.

7. Praktické výpočty šíření radionuklidů v ŽP.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L’Annunziata: Handbook of Radioactivity Analysis, Academic Press, 2012.

[2] IAEA: Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation. IAEA, Vienna, 2015.

[3] IAEA: Radioactive particles in the Environment:Sources, Particle Characterizationand Analytical Techniques. IAEA, Vienna, 2011.

Doporučená literatura:

[4] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiačni ochrany, SUJB, 2000.

[5] IAEA: Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA, Vienna, 2003.

[6] IAEA: Environmental andSource Monitoring for Purposes of RadiationProtection . IAEA, Vienna, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6370506.html