Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální praktikum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRAK KZ 4 0+4 česky
Garant předmětu:
Libor Škoda
Přednášející:
Cvičící:
Libor Škoda
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří studují obor Jaderně chemické inženýrství nebo prakticky orientovaná bakalářská zaměření oboru Jaderné inženýrství. Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

01 - Měření tíhového zrychlení

02 - Rezonanční obvody

03 - Vzduchová dráha - ZZE, srážky, impuls síly

04 - Balmerova série

05 - Tření a napětí vzduchu a kapalin

06 - Geometrická optika

07 - Poissonova konstanta, Měření hustot kapalných...

08 - Gamma spektrometr

09 - Kondenzátor, mapování elektrostatického pole

10 - Interference a ohyb světla

11 - Mikrovlny

12 - Měrný náboj elektronu

Cíle studia:

Znalosti:

Pokročilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] kolektiv KF: Fyzika I-Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

[2] kolektiv KF: Fyzikální praktikum I. ČVUT Praha 1989

[3] E. Veselá, V. Vacek: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, ČVUT 2017

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11307105.html