Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzikální praktikum 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRA1 KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Michal Broz, Jakub Čaloud, Jan Čečrdle, Jakub Češka, Ayanabha Das, Nikolas Denner, Ekaterina Grecká, Jan Hečko, Diana Mária Krupová, Katarína Křížková Gajdošová, Ondřej Lomický, Margita Majerčáková, Daniel Mihatsch, Michal Svoboda, Karolína Syrokvaš, Libor Škoda, Jakub Štěrba, Tomáš Truhlář, Barbara Antonina Trzeciak
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedenívlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření,zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Cavendishův experiment

2. Pružnost, Hookeův zákon

3. Vzduchová dráha - zákon zachování energie, srážky, impuls síly

4. Měření objemů, měření Poissonovy konstanty

5. Plynový teploměr, skupenské teplo varu vody

6. Povrchové napětí kapalin, vnitřní tření kapalin, vnitřní tření vzduchu

7. Ampérmetr a voltmetr, kompenzátor

8. Sonar

9. Základní experimenty akustiky

10. Harmonické kmity, Pohlovo torzní kyvadlo

11. Dynamika rotačního pohybu, gyroskop

12. Tepelný stroj a tepelná účinnost

Cíle studia:

Znalosti:

Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a scientific apparatus, Cambridge University Press 2009

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014

Doporučená literatura:

[3] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989 (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

[4] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12805.html