Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce polovodičových součástek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11KPS ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáška se zabývá metodami úpravy polovodičivého materiálu na přípravu polovodičových součástek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Růst křemíkových monokrystalů, struktura křemíku.

2. Typy růstových metod, zonální rafinace.

3. Příprava polovodičových destiček.

4. Difúzní procesy, iontová implantace.

5. Růst epitaxních vrstev, určování tloušťky tenkých vrstev.

6. Růst vrstev kysličníku křemičitého a nitridu křemíku.

7. Fotolitografické metody

8. MOS struktury, bipolární a FET transistory.

9. Monolitické integrované obvody, polovodičové paměti.

10. Polovodičové detektory záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubení znalostí polovodičových materiálů.

Schopnosti:

Znalost principu konstrukce polovodičových součástek používaných v praktických aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha, 1990.

Doporučená literatura:

[2]. B. Sapoval, C. Hermann: Physics of semiconductors, Springer - Verlag, Berlin, 2003.

[3]. K. Seeger, Semiconductor physics, Springer - Verlag, Wien, 1973.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291305.html