Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MER ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Petr Průša
Přednášející:
Petr Průša
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Přednáška zahrnuje metodiku zpracování signálu z různých typů detektorů ionizujícího záření, spektroskopické systémy, zpracování naměřených spekter a přehled další elektroniky v tomto typu experimentálních zařízení.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16DETE

Znalosti: detektory ionizujícího záření a mít orientační přehled o elektronice.

Osnova přednášek:

1. Blokové zapojení základních systémů. Prvky impulzové elektroniky, spektrum signálu, impedance, C-R a R-C obvod, impulzový transformátor.

2. Způsoby navázání různých typů detektorů IZ na vyhodnocovací zařízení, přívod vysokého napětí a odběr signálu z GM počítačů a scintilačních detektorů jediným koaxiálním kabelem. Současný odběr časové a amplitudové informace ze scintilačních a polovodičových detektorů.

3. Předzesilovače napěťové a nábojové, problematika šumu, způsoby vybíjení integrační kapacity. Blokové schema, odvození signálu „reset“. Nábojové zesílení a jeho závislost na změnách kapacity detektoru a zesílení zesilovače bez zpětné vazby. Příklady zapojení.

4. Spektroskopické zesilovače. Zesílení, nelinearita, amplitudová přetižitelnost. Způsoby tvarování signálu. Funkce obvodů P/Z cancelation, PUR, base line restorer, jejich správné nastavení. Příklady řešení zesilovačů.

5. Tvarová, časová a amplitudová meření. Rozlišení podle tvaru impulzu. Odvození referenčního času, určení koincidence, antikoincidence, časového posunu. Měření četnosti, ztráty při počítání impulzů. Amplitudové diskriminátory, AD převodníky. Příklady.

6. Mnohokanálové analyzátory, princip, blokové zapojení. Režimy „PHA“ a „MCS“. Multidimensionální provoz. Registrace mrtvé doby, stabilizace spektra. DSP.

7. Metody zpracování a vyhodnocování spekter. přenosová funkce, dekonvoluce, stripping, numerická analýza spektra.

8. Zdroje nízkých a vysokých napětí pro jadernou instrumentaci, požadavky na ně a způsoby řešení, ochranné obvody. Měření malých stejnosměrných proudů a nábojů, elektrometry. Příklady. Ochrana polovodičových detektorů při nedostatetčném chlazení.

9. Modulární systémy instrumentace NIM, CAMAC, VME. Standardizace analogových a digitálních signálů. Řízení jednotlivých modulů a přenos dat.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled o metodách zpracování signálů z detektorů ionizujícího záření a jejich využití pro spektroskopii.

Schopnosti:

Umět kvalifikovaně pracovat se spekroskopickou elektronikou a vyhodnocovat naměřená data.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Knoll Glenn F., Radiation Detection and Measurement, (3. vydání) John Wiley & Sons, N.York, 2000

Doporučená literatura:

[2] Šeda J., Sabol J., Kubálek J., Jaderná elektronika, SNTL Praha, 1977

[3] Kowalski E., Nuclear Electronics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg N.York 1970

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11286605.html