Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Strukturní analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15STA2 ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

1.Principy nukleární magnetické rezonance ? magnetické vlastnosti jader, geneze rezonančního signálu, stínění jader a chemický posun, spin-spinová interakce, relaxační mechanizmy, intenzity signálů v NMR.

2.NMR spektrometr ? základní součásti, typy konstrukce, techniky měření. Fourrierovská transformace Dvojná rezonance. Měření relaxačních časů. Suprese signálu rozpouštědla.

3.Příprava vzorků, rozpouštědla, standardy.

4.1H-NMR techniky.

5.13C-NMR techniky.

6.Techniky měření 15N, 18F, 31P, 2H, 3H a dalších.

7.Speciální techniky NMR. 2D-NMR (COSY, NOESY, TOCSY, HETCOR), solid-state NMR (MAS).

8.Interpretace spektrálních dat: 1H, 13C, 15N, 31P, speciální techniky 3H/2H

9.Interpretace a měření APT, DEPT, COESY, NOESY, TOCSY, HQMBC ? projevy izotopního složení

10.Aplikace NMR.

Požadavky:

Individuální práce studentů obsahuje interpretaci NMR spekter 1H, 13C, APT, DEPT, a vybraných 2D. Výsledek je ověřen u zkoušky.

Osnova přednášek:

1.Principy nukleární magnetické rezonance ? magnetické vlastnosti jader, geneze rezonančního signálu, stínění jader a chemický posun, spin-spinová interakce, relaxační mechanizmy, intenzity signálů v NMR.

2.NMR spektrometr ? základní součásti, typy konstrukce, techniky měření. Fourrierovská transformace Dvojná rezonance. Měření relaxačních časů. Suprese signálu rozpouštědla.

3.Příprava vzorků, rozpouštědla, standardy.

4.1H-NMR techniky.

5.13C-NMR techniky.

6.Techniky měření 15N, 18F, 31P, 2H, 3H a dalších.

7.Speciální techniky NMR. 2D-NMR (COSY, NOESY, TOCSY, HETCOR), solid-state NMR (MAS).

8.Interpretace spektrálních dat: 1H, 13C, 15N, 31P, speciální techniky 3H/2H

9.Interpretace a měření APT, DEPT, COESY, NOESY, TOCSY, HQMBC ? projevy izotopního složení

10.Aplikace NMR.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: znalosti o základních jevech a procesech spojených s genezí NMR signálu a magnetických vlastností jader, spin-spinových interakcíh, interpretaci spektrálních dat v NMR.

Schopnosti: řešení a vyhodnocování NMR spekter, identifikace sloučenin

Studijní materiály:

1.Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995.

2.Kováč Š. a kol.: Spektrálne metódy v organickej chémii. Bratislava Alfa 1980.

3.Gunther H.: NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry. Willey 2013.

Doporučená literatura:

Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4997206.html