Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektřina a magnetismus

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
802ELMA Z,ZK 6 4P+2C
Garant předmětu:
Goce Chadzitaskos
Přednášející:
Dalibor Hejna
Cvičící:
Dalibor Hejna
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Elektrostatika bodových a spojitě rozložených nábojů, vodičů a dielektrik, stacionární elektrický proud. Relativistická mechanika. Vlastnosti elektrického a magnetického pole, elektromagnetická indukce a elektromagnetické pole, elektrické a magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské fyziky

Osnova přednášek:

1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole

2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace

3.Gradient, divergence,rotace

4.Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace

5.Vodiče a dielektrika

6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti

7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace

8.Relativistická hmotnost a hybnost

9.Síly mezi pohybujícími se náboji.

10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál

11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.

12.Hallův jev, elektromagnetická indukce

13.Přechodové jevy, RLC obvody

14.Maxwellovy rovnice

Osnova cvičení:

1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole

2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace

3.Gradient, divergence,rotace

4. Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace

5.Vodiče a dielektrika

6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti

7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace

8.Relativistická hmotnost a hybnost

9.Síly mezi pohybujícími se náboji.

10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál

11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.

12.Hallův jev, elektromagnetická indukce

13.Přechodové jevy, RLC obvody

14.Maxwellovy rovnice

Cíle studia:

Znalosti:

Základy elektřiny a magnetismu.

Schopnosti:

Výpočet úloh z elektřiny a magnetismu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll: Elektřina a megnetimus, ČVUT Praha 2003

[2] B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a megnetimus, Academia Praha 2002

[3] D. C. Pandey: ELECTRICITY & MAGNETISM, Arihant Publications; Fourteenth edition 2016,

ISBN-13: 78-9351761013

Doporučená literatura:

[4] Paul A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6924306.html