Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace ionizujícího záření 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17APIZ2 Z,ZK 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Marcel Miglierini, Milan Štefánik
Cvičící:
Marcel Miglierini, Milan Štefánik
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět poskytne přehled možností využívání ionizujícího záření zejména v oblasti charakterizace a diagnostiky materiálů pro potřeby vědy a techniky. Důraz bude kladen na pokročilé metody zkoumání vlastností látek, které využívají atomární a jaderně-fyzikální procesy. Budou představeny různé diagnostické techniky na bázi ionizujícího záření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní typy urychlovačů

2.Diagnostika pomocí iontových svazků: RBS, kanálování

3.Diagnostika pomocí iontových svazků: PIXE, PIGE, ERDA, NRA

4.Mössbauerova spektrometrie: princip metody, experimentální techniky

5.Mössbauerova spektrometrie: hyperjemné interakce, vybrané aplikace

6.Neutronová aktivační analýza

7.Elektron-pozitronová anihilační spektroskopie

8.Jaderně-fyzikální metody v nukleární medicíně, gama kamera, CT, PET

9.Zdroje a vlastnosti synchrotronového záření

10.Jaderné rezonance pomocí synchrotronového záření

11.Spektroskopické techniky pomocí synchrotronového záření: XANES, EXAFS, STXM

12.Zobrazovací techniky pomocí synchrotronového záření, X-ray free electron laser (XFEL)

Osnova cvičení:

Laboratorní práce odpovídající obsahu přednášek, exkurze na vybraná pracoviště.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Vintizenko I.: Linear Induction Accelerators for High-Power Microwave Devices, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2018, ISBN 978-1-13-859527-9

[2]Trautwien A., Guetlich P., Bill E.: Mössbauer spectroscopy and transition metal chemistry, Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer, 2011, 568 s. ISBN 978-3-540-88427-9

[3]Willott P.: An Introduction to Synchrotron Radiation, Techniques and Applications, Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-74579-3

Doporučená literatura:

[4]Röhlsberger R.: Nuclear Condensed Matter Physics with Synchrotron Radiation, Basic Principles, Methodology and Applications, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2004, ISBN 3-540-23244-3

[5]Sharon M., Sharon M.: Nuclear Chemistry: Detection and Analysis of Radiation, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2019, ISBN 9781138116702

[6]Murray R. L., Holbert K. E.: Nuclear energy: An introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes, Butterworth-Heinemann, 8th Edition, 2019, ISBN 978-0-12-812881-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6304506.html